Interaktiv Sofie med tvivlende læser som bagage

Sofies verden på cd-rom   af Gaarder, Jostein  
398 kr. Munskgaard Multimedia. Kræver mindst IBM kompatibel PC´er med 486DX66 processor, 8 MB fri RAM, 256 farver og 16 bit lydkort
Anmelder: Arguimbau, Damián

´Der er ingen kendsgerninger, kun fortolkninger,´ siger en gådefuld figur, når man efter et par timer er nået frem til slutningen af selve spillet i Sofies Verden, som netop er udgivet som cd-rom. Heldigvis får Sofie og hendes ledsager alligevel det sidste ord: ´Er det så afslutningen? Ikke for os. En ægte filosof giver aldrig op.´ Takket være et amerikansk multimedieselskab har Gaarder og forlag fundet plads til at investere 7 millioner kroner, så det filosofisk interesserede publikum nu også via skuespillere og små computerfilm kan møde Sokrates og Menon i livlig samtale, Hans og Grete, der spekulerer over livet som eventyrfigurer, samt høre om Nietzsche samt Kierkegaard og Heidegger, Hume, Simone de Beauvoir og Sartre og alle de andre, lige fra Perikles over Freud til de nyeste filosoffer med interesse i computeres kunstige intelligens. Jostein Gaarders roman om filosofien, Sofies Verden, blev en bestseller verden over og red på den bølge af interesse for filosofi og etik, som still is going strong. Spørgsmålet som alle leder efter et svar på, er ´Hvad er meningen med livet?´ Det er - hvad alle formentlig kan gå med til - et godt spørgsmål. Og cd-romspillet stiller, gennem de timer, man tilbringer sammen med det, en hel række komplicerede og ubesvarlige spørgsmål, som enhver filosofiaspirant bør have stillet sig selv i løbet af sit liv. Med ganske imponerende grafik og små opgaver af både logisk og intuitiv art, lykkes det at fange personen bag computerskærmen i en søgen efter sin sjæl og meningen med sit liv. For at løse mange af de gåder, der stilles i cd-rommen er man en gang i mellem nødt til at slå op i det imponerende opslagsværk, der er indbygget i Sofies verden. Her er en kort oversigt over ´de store spørgsmål´, med en række modstridende svar på dem, afhængig af hvilken filosof, der skal give dem. Der er opslag over de vigtigste filosoffer fra oldtiden og frem til vor tid, med en kort gennemgang af deres liv, tid og nøglebegreber, samt generelle oversigter over de forskellige tidsaldres samfund, kultur og kunst.

Ikke sjældent afbrydes man af en samtale, enten mellem den mystiske Alberto og Sofie, eller mellem Sofie, Alberto og én selv. Der er gjort meget ud af dette samtalemodul i markedsføringen. Et nyt ´NLP-modul´, som de kalder det. NLP står for Natural Language Parser. Den bedrøvelige sandhed er imidlertid, at Alberto kun forstår enten et ´ja´, et ´nej´, eller et rimeligt præcist stavet navn på den filosof eller den filosofiretning, han er ude på at få, før man kan komme videre i programmet. Grumt sagt kan niveauet på den filosofiske samtale mellem cd og bruger ikke komme op på et højere niveau end det docerende. Heldigvis er der en ganske velfungerende internetknap på Sofies verdens menuline, som man kan trykke på og komme ud på internettets usenetmed - på de mange konferencer, der diskuterer filosofi på alskens niveauer. Her kan samtalen udvikles lidt mere end cd-rommen giver mulighed for.

Cd-udgaven af Sofies verden deler sit bog-ophavs styrker og svagheder. Den er glimrende som en kort indføring i filosofiens historie ud fra et rationelt verdensbillede, men den formår ikke at slippe det lærebogsagtige og blive til en ægte roman. Med mindre man er vildt interesseret i at få filosofien serveret på et sølvfad, vil man få større glæde af at gribe til andre værker, der ikke skjuler deres hensigter bag romangenren. Styrken i romanformen er imidlertid også, at den bedre end fagværkerne formår at engagere læseren i selv at svare på spørgsmål og forholde sig aktivt til de oplysninger, der serveres. Så nogen endegyldig løsning på det problem er nok ikke at finde. Cd-rommen er, som bogen, derfor hverken fugl eller fisk: Det er korte glimt af de store spørgsmål, man ser i spillets forløb. Skal man endelig lede videre, skal det ske i den meget teksttunge opslagsdel eller - alternativt - i et af internettets mangfoldige afkroge. Og som spil betragtet er cd´en ikke så avanceret - eller interessant - som mange af de andre på markedet. Hvis man kunne lide Sofies verden vil elske cd-rom udgaven. Hvis man ikke kunne, så er der ingen grund til at kaste sig over den elektroniske udgave, hvor flot den så end er blevet.

© Damián Arguimbau
NB: Der kan være mindre uoverensstemmelser mellem den trykte anmeldelse og online udgaven, idet onlineudgaven er uforkortet og uredigeret