Livets mening gange otte

Meningen med livet. Otte svar og en hulens masse spørgsmål   af Skov, Christoffer Boserup  
136 sider. Vejl. pris 148 kr. Forlaget Mindspace
Anmelder: Arguimbau, Damián / Illustrator: Jelshøj, Malte Burup

Filosofi. Guide til unge om det vanskelige spørgsmål om livets mening.

Christoffer Boserup Skov er filosof og skriver for børn og unge om store filosofiske spørgsmål, som ikke kan besvares. Hans seneste bog er Meningen med livet. Otte svar og en hulens masse spørgsmål, som tilbyder otte svar på livets store spørgsmål. Det er især i teenageårene, at spørgsmålet om livets mening begynder at blive aktuelt. Bogens sigte er at organisere de mulige svar og at give et bud på, hvordan man i det hele taget kan strukturere et svar på livets mening. Sproget er tilstræbt enkelt og er målrettet unge, men teksten kræver alligevel opmærksomhed og et vist ordforråd hos læseren. Måske for at understrege målgruppen er bogen illustreret af den kun 27-årige Malte Burup Jelshøj. Hans blyantstegninger har det vanskeligt i pocketbogformatet. Det havde været bedre at lave en form for indramning og sørge for mere luft på siderne. Billedsiden giver derfor ikke bogen et særlig professionelt indtryk, hvilket er synd, såvel for Burup Jelshøj som for forfatteren.

For at holde det så håndterligt som muligt, har Christoffer Boserup Skov konstrueret otte filosofiske svar. Det er ikke helt nemt at referere de otte svar på en fyldestgørende måde. Svarene er nemlig selv abstraktioner, som samler mange forskellige svar til et overordnet tema. Det første svar er for eksempel, at meningen med livet er nydelse. Nydelse forstås her både som hedonisme, altså at få opfyldt sine lyster, som materialisme, hvor man mere fokuserer på alt det, man kan eje, og som nydelse i utilitaristisk forstand, hvor man har friheden til at kunne gøre, som man vil, så længe det ikke skader andre. I slutningen af hvert svar har forfatteren listet nogle valide, kritiske spørgsmål, som udfordrer det just præsenterede standpunkt. For nydelsens vedkommende er det for eksempel: »Er nydelse ikke noget, der forsvinder forholdsvis hurtigt igen?« Og: »Hvis alt handler om nydelse, reducerer vi så ikke mennesket til bare at være dyr, som jo også kan opnå nydelse?« Selv om jeg ikke mindes en tilsvarende bog på dansk om emnet, så er der på engelsk skrevet nogle stykker om meningen med livet.

Den amerikanske filosof E. D. Klempkes The Meaning of Life (1999) er ganske vist ikke for unge, men er en introduktion til emnet, hvor han via en række essays deler svaret op i to, eksempelvis: Enten tror man på en gud, eller også gør man ikke. Andre argumenterer helt anderledes, som for eksempel filosoffen Julian Baggini med What´s It All About? Philosophy and the Meaning of Life (2005), som er en letlæst introduktion med en ateistisk tilgang til emnet. Baggini tilbyder seks forskellige tilgange til meningen med livet, som ligner Boserup Skovs en smule. Også i Bagginis bog finder man modargumenter for hvert af de seks svar, han selv tilbyder. De otte grundlæggende standpunkter, som Boserup Skov præsenterer i bogen, er: Nydelse, at tage ansvar og handle, at føre slægten videre, at indgå i sociale fællesskaber, troen på en gud, videnskab, æstetik og kunst, og så den radikale: at der slet ikke er en mening med livet.

Det er et farligt projekt, forfatteren er ude i. Det er nemt at kritisere de otte abstraktioner, især i deres rene form. For hvad skal man bruge en mening med livet til? Hvis man tror på Big Bang og evolutionsteorien, giver det så i sig selv en mening med livet? Eller er det blot en anvisning af, hvordan man stiller sig i forhold til verdens skabelse? Selv den katolske kirke har det jo ganske fint med Big Bang og evolutionsteorien. Hvis meningen med livet er at føre slægten videre, udelukker det så, at man samtidig tror på ét af de øvrige, grundlæggende standpunkter? For eksempel kan det at indgå i de sociale fællesskaber vel kombineres med det at tro på, at man skal føre slægten sammen. Og er dét, at man ikke tror på en mening med livet, i virkeligheden ikke det samme som, at man så selv tager et ansvar for sit liv og handler? Boserup Skovs opdelinger provokerer til mange andre modsvar end de ganske få, som han selv tilbyder. Men det er selve meningsspørgsmålets grundpræmis, at det aldrig kan besvares entydigt eller enkelt ud fra et filosofisk udgangspunkt. Alene det, at man har lyst til at diskutere videre med forfatteren på baggrund af bogen, er egentlig et kvalitetstegn. Meningen med livet er en oplagt gave til tænksomme unge, der skal finde ud af, hvad de skal bruge resten af deres liv til -og ikke mindst hvorfor.

© Damián Arguimbau
NB: Der kan være mindre uoverensstemmelser mellem den trykte anmeldelse og online udgaven, idet onlineudgaven er uforkortet og uredigeret