Databaser: Relationelle og objektorienterede

Publiceret i Niels Brock

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel.

Læs opgaven. Klik her.

Baggrund For det første vil jeg gerne undersøge, hvilken forskel der er i praksis mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel, især ved at afklare om der allerede i databaseanalytikerens designfase i realiteten optræder en markant divergens mellem disse to opfattelsesmodeller og om dette vil have stor betydning for den måde, en databasedesigner vil strukturere sine data på. For det andet vil jeg kigge på den kritik, Date og Darwen retter mod de aktuelle implementeringer af relationelle databasesystemer. De hævder, at disse ikke til fulde lever op til den relationelle models teorier. De kritiserer også de objektorienterede databasers mangel på ordentlig teoretisk grundlag og foreslår en implementering af den relationelle model, der fuldt ud hviler på dets teoretiske grundlag, og som de mener samtidig overflødiggør den objektorienterede databasemodel. Denne hovedopgave skal afklare om de har ret i, at deres syntese i virkeligheden kan rumme alle de elementer, som den objektorienterede databasemodel implementerer.

Jeg fik 13 for opgaven i sin tid.