Bogmord.dk

Publiceret i Weekendavisen

Kommentar. Ny hjemmeside forsøger at gøre op med bibliotekernes bogmord. Vi anmeldere vil gerne hjælpe til!

Skole- og folkebibliotekerne er fortsat en af Danmarks største bogkøbere. Når bibliotekarer skal købe bøger, har de naturligvis ikke mulighed for at læse dem alle.

Som en hjælp til at vælge rigtigt blandt det store antal børne- og ungdomsbogtitler, der udkommer, og undgå fejlkøb, abonnerede bibliotekarerne på boganmeldelser skrevet af DBCs faste lektører kaldet »lektørudtalelser«. Indtil for fem år siden leverede DBC to lektørudtalelser af den samme bog, én med fokus på skolebiblioteker, og én med fokus på folkebiblioteker. Så sparede man den ene af lektørudtalelserne væk. I effektiviseringens navn er der endvidere sket det, at bibliotekerne i de senere år reelt har centraliseret bogindkøbet, så det i dag er ganske få biblioteker, der beslutter, hvilke bøger der skal købes, og efterfølgende fordeler dem.

I modsætning til avisanmelderes holdninger, som ikke i nævneværdig grad påvirker salget af en bog, er lektørudtalelsernes indhold i meget stort omfang afgørende for, hvilket salg den pågældende bog vil kunne opnå hos bibliotekerne. Netop derfor har forlægger Kristian Tellerup oprettet hjemmesiden www.bogmord.dk: »At tildele en enkelt lektør/bibliotekar et så stort ansvar er indlysende urimeligt: Hvis den mere eller mindre tilfældigt udvalgte bibliotekar af lige så tilfældige årsager ikke kan lide den pågældende forfatter, genren, forlaget eller måske bare har en dårlig dag, kan vedkommende myrde bogen - uden risiko for selv at blive draget til ansvar.« På bogmord.dk kan forlæggere offentliggøre klager over lektørudtalelser.

Indtil videre ligger der kun én klage på bogmord.dk - Kristian Tellerups egen, men det er underholdende læsning og hele hjemmesiden værd. Det gør det ikke ringere, at han også fik medhold i klagen. Det lidt kuriøse ved lektørudtalelserne er imidlertid, at en ny (positiv) lektørudtalelse overhovedet ikke medfører øget salg, da bøgerne sjældent behandles to gange. Derfor har forlagene i årevis ofte ikke klaget over urimelige lektørudtalelser. Så var kræfterne bedre brugt på at finde en ny udgivelse.

Men alle disse gamle lektørudtalelser ligger nu pludselig på nettet til frit gennemsyn for alle på bibliotek.dk. Eksempelvis skrev lektøren i udtalelsen af Anders Westenholz´ og min børnebog, Fanget i Tiden, at bogens omslag var trykt på den forkerte led, så det bøjede, og at papiret var spinkelt. Det er objektivt forkert, men jeg indgav ikke en klage - lektørudtalelsens funktion var jo at rådgive indkøberne, og da bibliotekarerne alligevel ikke ændrer købsmønster ved en ny lektørudtalelse, er det skønne spildte kræfter.

Havde jeg imidlertid vidst, at bibliotekerne havde tænkt sig at eksponere sådanne lektørers inkompetence offentligt, havde jeg - og sandsynligvis mange andre forfattere og forlæggere - nok alligevel grebet til pennen i sin tid, hvad enten det havde betydning for salget eller ej. Men sådan går det i disse moderne tider, hvor tekster, der havde et bestemt formål, pludselig offentliggøres via internettet og får nyt liv i en kontekst, man ikke oprindeligt havde tiltænkt dem. Det kan ganske vist være i offentlighedens interesse at gøre disse tilgængelige, og så må man leve med, at der vil være et antal lektørudtalelser, som er helt ude i hampen. Der er næppe tale om et stort og generelt problem. Men det kunne da være sjovt at få mulighed for at kommentere de gamle lektørudtalelser online, når nu de sådan vækkes til live igen! Og helt i tidens ånd.

For at øge nuancerne kunne man for eksempel forestille sig et samarbejde omkring boganmeldelser af børne- og ungdomsbøger med aviserne. Det er ikke, fordi aviserne generelt har dette som et særligt prioriteret stofområde, men et samarbejde, hvor bibliotekerne konsekvent supplerede lektørudtalelser med indkøbte anmeldelser fra aviserne, ville helt sikkert give flere og mere kvalificerede børne- og ungdomsbogsanmeldelser. Der ville dermed være en større debat og et langt mere nuanceret billede af den aktuelle litteraturs tilstand. Avisernes stof ligger i forvejen på en indekseret database (Infomedia), så det ville være en smal sag at samkøre lektørudtalelserne med eventuelle anmeldelser af den samme bog. I dag nøjes man på bibliotek.dk med at henvise til et bibliotek, hvor man kan låne avisen, selv om alle, hvis de logger sig på en pc i selve folkebibliotekets lokaler, kan få adgang til Infomedia.

Men det er da pudsigt, at lektørudtalelserne fortsat har denne monopollignende betydning i et moderne informationssamfund. Ikke sådan, at bibliotekarerne ikke har mulighed for at blive informeret om bøgerne i øvrigt, men markant er det alligevel, hvor stor betydning lektørudtalelserne fortsat har for indkøbet af børne- og ungdomsbøger.

Det ville være sundt for alle parter, hvis der også blev åbnet op for en større debat om, hvordan indkøbet af bøger i praksis foregår i biblioteksvæsnet. Og selv om det nok foregår særdeles effektivt, er det så det bedste for samfundet og litteraturen på langt sigt?